Priser

Pris pr. konsultasjon: kr 500,-

Det er satt av 1 time til hver behandling.

Ved første konsultasjon og behandling settes det av litt lengre tid, men til samme pris. Min erfaring er at god tid til hver behandling reduserer antallet behandlinger og gir bedre resultater og fornøyde klienter.

3 – 5 behandlinger er ofte tilstrekkelig for å oppnå resultater. Kroniske plager kan kreve litt oppfølging over tid.

Jeg tilbyr også forebyggende behandling.

Hjemmebehandling kan gis hvis ønskelig.*

*Pris avhenger av tid som går med, pluss omkostninger til kjøring.

Timeavtaler er mulig både dag og kveldstid.