Soneterapi

Soneterapi er en alternativ behandlingsform basert på trykkpunkter i føttene og leggene.

Idéen er at hele organismen finnes projisert i flere av organismens deler. Dette idégrunnlaget er felles for fotsoneterapi, håndsoneterapi, øreakupunktur, auriculomedisin, skalleakupunktur, neseakupunktur, nasal refleksterapi, irisdiagnostikk og en del andre alternative behandlingsmetoder.

Mer informasjon om Soneterapi

Trykkpunktene står i forbindelse med hele kroppen. Smertene i punktene er forskjellig. Der hvor det er mest smertefullt er det mye «krystaller». Dette er avleiringer og et signal om at det er stor ubalanse i dette området/organet. Ved at vi gjentagne ganger trykker/behandler i dette området vil krystallene sakte bli borte og derved også smerten på stedet. Når en er kommet til avslutningen av en soneterapirunde er opplevelsen nesten smertefri. Soneterapeuten gir bare et signal til kroppen om at den skal starte gjenoppbyggingen.

Dette er mulig uten at terapeuten tilfører noe som helst. Behandlingen med soneterapi øker blodsirkulasjonen i hele kroppen og ernæringen blir derved bedre. Trykksignalene som gis går opp til hjernen, som så igjen sender meldingen ut til de organene som trenger korrigering. Det starter nå en opprensing i kroppen ved at det skilles ut mer avfallsstoffer gjennom avføring, svette, urin, hud og lunger. Dette kan merkes i form av hodepine, muskelvondt, følelse av feber, utslitt, etc. Mange blir også veldig trøtte. Andre får mye energi med en gang.

«Soneterapi brukes også til spedbarnskolikk.»